اخبار

یافته محققان در زمینه خود نوزایی سلول های سرطانی

یافته محققان در زمینه خود نوزایی سلول های سرطانی

یکی از مراحل کلیدی تومورزایی، مکانیک شروع ایجاد سلول های توموری است که سرنوشت سرطانی شدن آن ها را تعیین می کند. این سلول ها معمولا در سطح تنظیم ژن و از طریق تحقیق روی ژن های سرکوب کننده تومور MYC، p53 یا KRAS مورد بررسی قرار گرفته اند.

افزایش سرعت ترمیم شکستگی به واسطه استفاده از زیست مواد حاوی سلول‌های بنیادی

افزایش سرعت ترمیم شکستگی به واسطه استفاده از زیست مواد حاوی سلول‌های بنیادی

مطالعه‌ای در دانشگاه انگلستان با محوریت تولید پانسمانی برای بهبود سرعت ترمیم شکستگی استخوان صورت گرفت. این مطالعه که با هدف مجاورت قرار دادن سلول‌های بنیادی با ناحیه شکستگی صورت پذیرفت، در مجله Nature Materials به چاپ رسیده است.