یافته محققان در زمینه تولید بهینه سلول های بنیادی در آزمایشگاه

یافته محققان در زمینه تولید بهینه سلول های بنیادی در آزمایشگاه

یکی از پیشرفت های بزرگ در زمینه پیوند سلول های بنیادی کشف سلول های بنیادی خون ساز بود که قادرند تمام رده های سلول های خونی را تولید کنند.

یکی از پیشرفت های بزرگ در زمینه پیوند سلول های بنیادی کشف سلول های بنیادی خون ساز بود که قادرند تمام رده های سلول های خونی را تولید کنند. دومین پیشرفت کشف زیست مولکول های قندی موسوم به گلیکان ها روی سطح سلول ها بود که نقش مهمی را زیست شناسی انسانی بازی می کنند و بدن ما از آن ها برای شناسایی و مبارزه با سلول های بیمار استفاده می کند. بازبرنامه ریزی سلول ها به سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز(HSPCs) به یک امر موثر برای پیوند سلول های بنیادی اتولوگ به عنوان یک رویکرد درمانی برای برخی سرطان های خونی تبدیل شده است.

 با این حال، مکانیسم هایی که این تبدیل شدن را تنظیم می کنند، در سطح مولکولی و سلولی به خوبی شناخته نشده اند. در مطالعه ای جدید، محققین دریافته اند که miR-223 یک ارتباط حیاتی بین قندهای پیچیده موسوم به گلیکان ها ها و گذار اندوتلیالی به هماتوپوئیتیکی(خون سازی، EHT) است؛ فرایندی که در آن اندوتلیوم خون ساز به سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز تمایز می یابد. با ترکیب زیست شناسی تحلیلی، ساختاری و سلولی، محققین دریافتند که پروتئین ها روی سطح سلول های اندوتلیالی بوسیله یک کد قندی خاص موسوم به ان-گلیکان مدیفه می شوند و همین امر تولید خون بوسیله آن ها را محدود می کند.

این زیست مولکول فعالیت تنظیم کننده های خون سازی را محدود می کند. این یافته می تواند دو کاربرد بالقوه داشته باشد: اول این که یک روش بهبود یافته را برای تولید سلول های بنیادی و با شانس موفقیت بیشتر ارائه می کند و دوم این که می تواند کاربرد گسترده ای در درمان سرطان داشته باشد و به محققین اجازه استفاده از مهندسی قندها برای تغییر سطح سلول ها و اثر گذاری روی پیشرفت سرطان را می دهد.

 

Reference: stemcell.isti.ir/ZSPq

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *