• 99/08/05

مرکز جامع سلول های بنیادی، ساختار نسل سومی دانشگاه

مرکز جامع سلول های بنیادی، ساختار نسل سومی دانشگاه

معاون تحقیقات دانشگاه: مرکز جامع یک باقیات صالحات است

روز یکشنبه 6 مرداد ماه اعضای شورای اجرایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه طی ملاقاتی با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گزارش کاملی از ساختار نوین مرکز جامع ، راه اندازی آزمایشگاهها ، دپارتمان ها و استقرار شرکت های دانش بنیان ارائه کردند به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه روز یکشنبه 6 مرداد ماه اقای دکتر حمیدیه ریاست مرکز ، دکتر امیرخانی معاون مرکز و اعضای شورای اجرایی ان طی دیداری با جناب اقای دکتر صحرائیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جناب اقای دکتر حسن پور معاون مدیر امور عمومی معانت تحقیقات ، گزارشی از ساختار نوین مرکز جامع ، آخرین وضعیت راه اندازی آزمایشگاهها ، دپارتمان ها ، بهره مندی از اساتید ایرانی مقیم خارج و استقرار شرکت های دانش بنیان در مرکز ارائه نمودند. در ابتدای این دیدار دکتر امیرخانی ضمن ارائه گزارشی از ساختار های نوین مراکز جامع به عنوان مهمترین ساختار های دانشگاه های نسل سوم گفت: مراکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور از چند سال پیش در سه قطب تهران، تبریز و شیراز آغاز به فعالیت نمودند که هم اکنون به 7 مرکز در سطح قطب های علوم پزشکی کشور رسیده است. وی اذعان داشت: هدف اصلی این مراکز نیل به مرجعیت علمی ، خودکفایی در نیازهای درمانی و توسعه و تجاری سازی فناوری های حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در کشور با بهره مندی از ظرفیت های فراوان علمی و فناوری در دانشگاه ها میباشد. امیرخانی افزود: طی یکماه گذشته بر اساس برنامه تدوین شده سال 1398 شش دپارتمان مشتمل بر ازمایشگاه های پیشرفته سلولی و سه مدیریت ذیل در مرکز راه اندازی و با 7 شرکت جهت استقرار در مرکز جامع توافق شده و شتاب دهنده مرکز نیز طی هفته های اینده راه اندازی خواد شد: 1. آموزش، حمایت از تحقیقات و تربیت نیروی انسانی 2. حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری 3. کارآزمایی و توسعه خدمات بالینی سلولی در واحدهای بالینی دانشگاه سپس اقای دکتر حمیدیه ریاست مرکز ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام و حمایتهای ریاست و معاونت محترم تحقیقات دانشگاه گزارشی از روند کلی توسعه مرکز جامع ، مشارکت اساتید و دپارتمانهای مختلف دانشگاه ، بهره مندی از ایرانیان نخبه خارج کشور ارائه نموده و پیشرفت ساخت و تجهیز آزمایشگاه ها و اطاق های تمیز مرکز را خوب توصیف نمودند . ایشان بر ضرورت توسعه ساختارهای مشابه که زمینه توسعه فناوری و کارافرینی در دانشگاه ها را تامین مینماید تاکید کرده و افزود انتظار میرود دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشتاز ایجاد دانشگاه های نسل جدید باشد. وی ضمن قدردانی از همراهی و رهنمودهای معاونت تحقیقات دانشگاه گفت: امروز ضرورت استقرار شرکتهای دانش بنیان در مجموعه، بیش از بیش نمود یافته است و از طرفی می بایست بتوانیم با ایجاد یک دیالوگ مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و درمانی به اهداف کلان این مجموعه دست یابیم. در ادامه جناب اقای دکتر صحرائیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از سرعت عمل تیم مرکز جامع سلولهای بنیادی دانشگاه ، بیان داشت: با توجه به تغییراتی که در ماه های اخیر در پروژه مرک جامع شاهد بوده ایم امیدواریم به زودی مراسم افتتاحیه فاز اول این مرکز را شاهد باشیم. وی ادامه داد: طراحی و راه اندازی مرکز جامع یک باقیات و صالحات برای همه ما محسوب شده و یکی از بهترین اقدامات با هدف تجمیع پروژه های مرزدانش در حوزه سلول های بنیادی است و با نگرشی محصول محور برنامه ریزی شده است، لذا معاونت کاملا در این راستا همراه و حامی خواهد بود در پایان اقای دکتر حسن پور مدیر امور عمومی معاونت تحقیقات نیز گزارشی از روند اقدامات اجرایی ، جذب و تامین منابع ، اصلاحات ساختاری و پروژه های فنی و مهندسی مرکز به ویژه اطاق های تمیز ارائه کرده و بر اهتمام معاونت تحقیقات برای سرعت بخشی به استقرار کامل مرکز تاکید کردند

کلمات کلیدی