سلول های بنیادی درون شکم انسان!

سلول های بنیادی درون شکم انسان!

سلول های بنیادی درون شکم انسان!

پژوهشگران با استفاده از نوعی پروتئین غشایی تحت عنوان  AQP5 که به تازگی تحت عنوان بیومارکری برای سلول های بنیادی پیلوری شناخته شده است، در قسمت دیستال معده انسانی منطقه ای غنی از سلول های بنیادی یافته اند.

سلولهای بنیادی معده انسان که این پروتئین غشایی را بیان می کنند، به ارگانوئیدهای مناسبی رشد می کنند. بر اساس پژوهشی که به تازگی منتشر شده، این تیم همچنین جهشی را  ایجاد کرده اند که منجربه پیشرفت سرطان معده در سلول های بنیادی معده موش می شود و نیز دارای همان بیومارکر می باشد.
تصویر این سلولهای بنیادی را میتوانید در عکس ضمیمه شده در خبر مشاهده کنید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص این مطالعه به مقاله زیر مراجعه کنید:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1973-x
doi:10.1038/s41586-020-1973-x, 2020تهیه خبر: سارا میرعمادی

کلمات کلیدی
سارا میرعمادی
تهیه کننده:

سارا میرعمادی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *