• 99/07/03

دانش‌بنیان‌های سلول بنیادی اشتغال را رونق دادند

دانش‌بنیان‌های سلول بنیادی اشتغال را رونق دادند

ستاد توسعه علوم و فناوری‏های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ترغیب دانشگاهیان و متخصصان به تاسیس شرکت‌های دانش بنیان گام‌های تاثیرگذاری در این حوزه برداشته است.

تعداد شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلول‏های بنیادی و پزشکی بازساختی و در سال 98 به 100 شرکت افزایش یافت. این تعداد شرکت در مجموع حدود هزار شغل ایجاد کرده‌اند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خودکفایی در تامین محصولات و خدمات درمانی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از جمله اقداماتی است که با توسعه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلول‌های بنیادی رقم خورده است. در این راستا نیز ستاد توسعه علوم و فناوری‏های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ترغیب دانشگاهیان و متخصصان به تاسیس شرکت‌های دانش بنیان گام‌های تاثیرگذاری در این حوزه برداشته است. ستاد از این شرکت‎ها برای بومی سازی فناوری‎ها حمایت می‌کند تا زیرساخت‏های ضروری مورد نیاز و گام‏های اولیه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان برداشته شود. در حالی که در سال 92 تنها دو شرکت دانش‎بنیان در حوزه سلول‏های بنیادی و پزشکی بازساختی مشغول به کار بودند، این رقم در سال‏های بعد با توجه به بهبود قوانین و سیاست‏های تشویقی ستاد رشد قابل توجهی داشت و در سال 98 به 100 شرکت افزایش یافته است. این تعداد شرکت در مجموع حدود هزار شغل ایجاد کرده‌اند. همچنین درآمد این شرکت‎ها سال گذشته بیش از 5 هزار میلیارد ریال بود.

کلمات کلیدی